Stephanie Seymour with Azzedine Alaia 2010

Stephanie Seymour Flaunt US # 109, Spring 2010 Photo Gilles Bensimon

Stephanie Seymour with Azzedine Alaia

Flaunt US # 109, Spring 2010


© Gilles Bensimon

Annunci